Sprawności harcerskie

Poniżej znajdują się informacje jak zdobywać sprawności harcerskie:

Harcerka lub harcerz, który chce zdobyć sprawność pobiera ze strony Internetowej kartę próby na sprawność i razem z zastępowym wypełnia ją. Potem informuje o tym Komisję Stopni i Sprawności Harcerskich 347 WDHiHL „Płomienie” i drużynowy otwiera rozkazem próbę na sprawność. Po zaliczonych przez zastępowego (gdy zastępowy chce zdobyć sprawność to zalicza zadania u podzastępowego) wymaganiach na sprawność wysyła maila, że zrealizował wszystkie wymagania na sprawność i skan z podpisami zastępowego karty próby na sprawność pod adres: 347@zhp.net.pl. Dodatkowo wysyła zdjęcia, filmy jako potwierdzenia wykonania wymagań sprawności. Harcerka lub harcerz może też zamykać lub otwierać próbę na wybraną sprawność na posiedzeniu Komisji. Sprawności są przyznawane rozkazem drużynowego.

Karta próby wybranej sprawności

Sprawności harcerskie