Realizowane sprawności w 347 WDHiHL „Płomienie”

Będziemy tu umieszczać na bieżąco sprawności, które zdobywa drużyna lub zastęp. Przy każdej sprawności jest data zamknięcia i wymagania. Gdy data minie, automatycznie kasujemy sprawność i dodajemy nowe.

Sprawności zdobywane przez drużynę:

Przyrodnik*:

  1. Rozpoznał/a po sylwetkach i liściach dziesięć drzew (np. dąb, brzozę, klon, leszczynę, wierzbę, topolę, lipę, sosnę, świerk, jodłę, modrzew).
  2. Rozpoznał/a na rysunku lub zdjęciu po pięć gatunków roślin i zwierząt chronionych w Polsce.
  3. Uczestniczył/a w wycieczce do lasu, ułożył/a i przedstawił/a w zastępie pięć zasad zachowania się w lesie.
  4. Samodzielnie lub z zastępem zasadził/a drzewko w pobliżu swojego domu, na działce lub przy szkole.

Harcownik*:

  1. Uczestniczył/a w 5 grach terenowych, przestrzegał/a zasad w nich obowiązujących.
  2. Poznał/a 10 ćwiczeń rozwijających spostrzegawczość, refleks, pamięć.
  3. Uczestniczył/a razem z zastępem w zawodach, konkursie, turnieju, meczu lub innej formie współzawodnictwa między zastępami.
  4. Brał/a udział w INO, grze ekologicznej lub biegu patrolowym.