Stopnie harcerskie

Poniżej znajdują się informacje jak zdobyć stopnie harcerskie:

Harcerka lub harcerz, który chce zdobyć pierwszy stopień harcerski realizuje wymagania z książeczki na Krzyż Harcerski, ponieważ na ostatnich stronach znajdują się wygania na stopień młodzika/ochotniczki. Musi on/ona tylko wysłać maila, że chce otworzyć próbę na pierwszy stopień pod adres: 347@zhp.net.pl. Drużynowy wtedy otworzy próbę rozkazem. Po wykonaniu wymagań na stopień zostanie on przyznany rozkazem. Próba zamykana jest na posiedzeniu Komisji.

Harcerka lub harcerz, który chce otworzyć próbę na wyższe stopnień harcerski niż pierwszy, wysyła taką informację pod adres: 347@zhp.net.pl. W informacji tej powinno się znajdować: imię, nazwisko, aktualny stopień i wcześniej ustalone imię i nazwisko opiekuna próby (opiekunem próby może być osoba z takim samy lub wyższym stopniem, niż zdobywany np.: zastępowy). Po przesłaniu takiego maila harcerz lub harcerka umawiają się ze swoim opiekunem na rozpisanie próby na podstawie wymagań prób na stopnie harcerskie ZHP. Po rozpisaniu próby wysyłają ją pod adres: 347@zhp.net.pl i stawia się na najbliższym posiedzeniu Komisji. Na posiedzeniu Komisji próba na stopień zostanie zatwierdzona lub rozszerzona o wymagania Komisji Stopni i Sprawności Harcerskich 347 WDHiHL „Płomienie”. Po zatwierdzeniu wymagań na próbę zostanie ona otworzona rozkazem. Po wykonaniu wymagań na stopień i pozytywnej opinii opiekuna próby zostanie on przyznany rozkazem. Próba zamykana i otwierana jest na posiedzeniu Komisji.

Wymagania prób na stopnie harcerksie