Pieśń drużyny

Płomienie

Przy ognisku w kręgu siadam
Cicho ogień się zapala la, la, la, la, la
Płomień serce me rozpala                                                                                                                                                                                          A blask ognia uspokaja

Ref: Las i ogień, ogień las, ogień las
Tak pochłonął ten świat nas
Tak pochłonął, las i ogień, ogień niebo
Chyba nic nam już nie trzeba (naprawdę nie)

Drużynowa opowiada                                                                                                                                                                                        Strażnik ognia drew dokłada na, na, na, na, na
Moje Leśne Plemię głośno śpiewa
Ogień ciepły nas ogrzewa

Ja w płomieniach czuję siłę                                                                                                                                                                                        Tutaj się doskonalimy na, na, na, na, na                                                                                                                                                          Prawe myśli, słowa, czyny                                                                                                                                                                              przyświecają mi co chwile

Ognik szepce mi do ucha                                                                                                                                                                                  Ważna jest pogoda ducha na, na, na, na, na                                                                                                                                                            Bóg, Ojczyzna, Wolność, Cnota                                                                                                                                                                                Wiara, miłość i nadzieja

Nad ogniskiem pochyleni
oddajemy się marzeniom na, na, na, na, na
Marzyć można, marzyć trzeba
Odnajdziemy się w Płomieniach