O szczepie

Wrocławski Szczep Harcerski „347” jest to środowisko składające się z gromady zuchowej: 347 Wrocławskiej Gromady Zuchów Leśnych „Płomienne Niedźwiadki”, drużyny harcerskiej: 347 Wrocławskiej Drużyny Harcerek i Harcerzy Leśnych „Płomienie”, drużyny starszoharcerskiej: 347 Wrocławskiej Drużyny Starszoharcerskiej „Zielony Płomień” i drużyny wędrowniczej 347 Wrocławskiej Drużyny Wędrowniczej „Watra”. WSH „347” należy do Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągwi Dolnośląskiej ZHP i Hufca ZHP Wrocław. Zbiórki odbywają się na osiedlu Oporów we Wrocławiu. WSH „347” ściśle współpracuje z: