Zespół Promocji i Informacji

Zespół Promocji i Informacji Wrocławskiego Szczepu Harcerskiego „347”, ma na celu promowanie i informowanie o działalności i wydarzeniach w jakich bierze udział szczep.

[zdjęcie] dh Karolina Wysoczańska sam. – szefowa zespołu

[zdjęcie] dh Kinga Otczyk trop. – grafik

[zdjęcie] dh Michalina Wojnar trop. – fotograf

[zdjęcie] dh Julia Wakulewicz – reporter