Kurs I pomocy 347 WDHiHL “Ignis”

Czuwaj!

Kurs I pomocy obejmował swoim zakresem najważniejsze elementy I pomocy, które mogą być przydatne w codziennych sytuacjach. Tematyka dotyczyła organizacji ratownictwa medycznego, zapewnienia bezpieczeństwa własnego, poszkodowanego i miejsca zdarzenia. Omówione zostały urazy mechaniczne i obrażenia (złamania, zwichnięcia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn). Omówione zostały zasady udzielania pomocy poszkodowanemu, przytomnemu i nieprzytomnemu. Ćwiczyliśmy pozycję boczną i resuscytacje (osoby dorosłej i dziecka). Warto pamiętać, że pierwszych kilka minut często decyduje o życiu i zdrowiu poszkodowanego, dlatego tak ważna jest znajomość podstawowych zasad I pomocy.

Podziękowania kierujemy do:

  • Pani Ewelinie, która podzieliła się swoją wiedzą i swoimi nieumiejętność z zakresu udzielania I pomocy
  • Wszystkim harcerzom za zaangażowanie na zajęciach.

Zdjęcia na naszym FanPage: 347 WDHiHL „Ignis”