Czuwaj! 17.11.2017 r. na cyklicznie odbywającej się piątkowej zbiórce harcerzy odwiedził naszą drużynę  Pan Grzegorz Sojda. Jest on Pisarzem, który opisuje dzieje Polskich lotników z II wojny światowej. Spotkanie to było w ramach konkursu “Myśl globalnie, działaj lokalnie”. Pan Grzegorz miał rzutnik, na którym pokazywał nam zdjęcia lotników i książek opisując je. Pokazał nam również grób […]

Czytaj dalej

Nasza drużyna 347 WDHiHL “Ignis” spotkała się ze związkowcem związku Solidarność (25.03.2017 r.), który opowiedział jak działał związek Solidarność, o stanie wojennym, strukturach milicji, zomo i wojska. Zobaczyliśmy order “Niezłomni”, który dostał za zasługi. Opowiedział nam, że był kierownikiem, potem robotnikiem i bardzo dobrze wykonywał swoje obowiązki, a przede wszystkim był niezłomnym związkowcem i zawsze walczył […]

Czytaj dalej

Czuwajcie! Nasza drużyna spotkała się na sobotniej zbiórce starszoharcerskiej (19.11.2016r.) z druhem z wymiany z Francji, który odwiedził nas po wizycie w chorągwi dolnośląskiej. Najpierw zjedliśmy śniadanie z druhem Thibault, który jest drużynowym drużyny żeńskiej i przywiózł pyszny dżem. Opowiadał jak wygląda u nich pionierka obozowa, np.: opowiedział nam o tym, że nie używają gwoździ […]

Czytaj dalej