1%

Związek Harcerstwa Polskiego jako organizacja pożytku publicznego umożliwia odpisanie swojego 1 procenta podatku. Pieniądze te są w całości przekazywane na działanie naszych drużyn w tym: remont harcówek, dofinansowanie biwaków i obozów, uzupełnianie umundurowania harcerek, harcerzy i zuchów.

Jak przekazać nam swój 1 procent podatku:

KROK 1. Wpisujemy „ZHP CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA” jako nazwa organizacji pożytku publicznego (OPP), na której konto trafią pieniądze.

KROK 2. W kolejnej rubryce podajemy numer, pod jakim Chorągiew Dolnośląska widnieje
w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), czyli 0000264246.

KROK 3. Obliczamy 1 procent podatku, zaokrąglamy go do pełnych dziesiątek groszy w dół
i wpisujemy w miejscu wnioskowanej kwoty. Np. jeżeli 1 procent naszego podatku wynosi 46 zł 78 gr, wówczas wpisujemy 46 zł 70 gr.

KROK 4. W Punkcie Informacji Uzupełniających wskazujemy cel szczegółowy na jaki ma trafić
1 procent, czyli HUFIEC WROCŁAW – WSH “347” lub 47 “IGNIS”.

Dlaczego warto przekazać nam swój 1 procent podatku:

  • ZHP to największe stowarzyszenie wychowawcze w Polsce,
  • ZHP to organizacja o blisko 100 – letniej tradycji,
  • ZHP Chorągiew Dolnośląska to największe stowarzyszenie wychowawcze na Dolnym Śląsku,
  • ZHP wychowuje dobrych ludzi,
  • ZHP uczy jak być pożytecznym, samodzielnym i odpowiedzialnym,
  • ZHP zrzesza i obejmuje opieką ponad 100 tys. dzieci i młodzieży,
  • w ZHP Chorągwi Dolnośląskiej pracuje społecznie ponad 1300 instruktorów – wychowawców,
  • ZHP Chorągiew Dolnośląska to gwarancja rzetelnego wydatkowania pieniędzy,
  • 1% dla ZHP to inwestycja w dzieci Twoje, Twoich bliskich, Twoich znajomych.