Kadra szczepu

DRUŻYNOWI

347 Wrocławska Gromada Zuchów Leśnych „Płomienne Niedźwiadki”

pwd. Dominika Jasińska

347 Wrocławska Drużyna Harcerek i Harcerzy Leśnych „Płomienie”

pwd. Julia Nitra

347 Wrocławska Drużyna Starszoharcerska „Zielony Płomień”

pwd. Maciej Dąsal

347 Wrocławska Drużyna Wędrowników Leśnych „Wieczny Płomień”

pwd. Kacper Porębski

PRZYBOCZNI

347 Wrocławska Gromada Zuchów Leśnych „Płomienne Niedźwiadki”

dh. Dobrochna Smółka

dh. Pola Szklarek

dh Jan Czubakowski

347 Wrocławska Drużyna Harcerek i Harcerzy Leśnych “Płomienie”

dh. Natalia Garncarz

dh Mateusz Waszkiewicz

dh Fabian Wroński

347 Wrocławska Drużyna Starszoharcerska „Zielony Płomień”

pwd. Michał Dąsal

pwd. Mateusz Skiba

347 Wrocławska Drużyna Wędrowników Leśnych „Wieczny Płomień”

pwd. Andrzej Bystrzycki