Pieśń “Bratnie Słowo”

Pieśń “Bratnie Słowo” śpiewają zuchy i harcerze na zakończenie każdej zbiórki, stając w kręgu z zaplecionymi rękami (prawa na lewej). Poniżej teks pieśni w naszej wersji:

Bratnie Słowo
Bratnie słowo sobie dajem,
Że pomagać będziem wzajem,
Druh druhowi, druhnie druh,
Hasło znaj: Czuj duch!

W troskach, smutkach i zmartwieniach,
W dni pogody i w dni cienia,
W  dzień czy w ciemną noc,
Przyjaźń da ci moc.

Bacz, by słowo sobie dane,
Było zawsze dotrzymane.
Druh druhowi, druhnie druh,
Hasło znaj: Czuj duch!