O szczepie

Wrocławski Szczep Harcerski “347” jest to środowisko składające się z gromady zuchowej: 347 Wrocławskiej Gromady Zuchów Leśnych “Płomienne Niedźwiadki”, drużyny harcerskiej: 347 Wrocławskiej Drużyny Harcerek i Harcerzy Leśnych “Płomienie”, drużyny starszoharcerskiej: 347 Wrocławskiej Drużyny Starszoharcerskiej “Zielony Płomień” i drużyny wędrowniczej 347 Wrocławskiej Drużyny Wędrowniczej “Watra”. WSH “347” należy do Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągwi Dolnośląskiej ZHP i Hufca ZHP Wrocław. Zbiórki odbywają się na osiedlu Oporów we Wrocławiu. WSH “347” ściśle współpracuje z: