Zdobywanie odznaczeń

Każda harcerka i harcerz dąży do doskonałości i poszerzania swojej wiedzy i umiejętności. Pomagają nam w tym:

  • Chusta, plakietka i barwy drużyny – jest symbolem przynależności do drużyny i znajomością jej nazwy, zwyczajów i historii;
  • Sprawności harcerskie i Leśne Plemiona – pokazują jakie umiejętności i wiedzę zdobył harcerz/harcerka;
  • Krzyż Harcerski – symbol złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego i  kierowania się w życiu Prawem Harcerskim;
  • Stopnie harcerskie – zadaniem ich jest stałe rozwijanie się i pokonywanie swoich słabości i wad.

Zdobywaniu wyżej wymienionych odznaczeń ułatwia “Biała Książeczka Harcerska”. Książeczka ta została stworzona przez drużynowego. Jej zadaniem jest usystematyzowanie i pokazanie zadań jakie należy wykonać na dane odznaczenie. Książeczkę otrzymuje się raz na cały czas przynależenia do drużyny harcerskiej i należy traktować ją z wielkim szacunkiem. W przypadku zgubienia lub zniszczenia Białej Książeczki Harcerskiej należy wydrukować ją we własnym zakresie. Książeczkę należy nosić zawsze ze sobą, w mundurze galowym.

Zadania z książeczki realizuje się podczas zbiórek, biwaków, wyjazdów, w szkole i podczas codziennych obowiązków. Dowodem na wykonanie danego zadania jest podpis drużynowego lub zastępowego/podzastępowego – w przypadku zadań harcerskich, rodziców lub dziadków w jeżeli zadanie oznaczone jest literką “r”. Podpisy od drużynowego lub zastępowego/podzastępowego można zbierać przed i po zbiórce. Należy wcześniej się skonstatować i zabrać książeczkę ze sobą.

Harcerka i harcerz zdobywa odznaczenia zgodnie z kolejnością w Białej Książeczce Harcerskiej. Po wykonaniu wszystkich zadań na dane odznaczenie i zdobyciu wszystkich podpisów udaje się do drużynowego, który przy najbliższej okazji przyzna dane odznaczenie i wręczy je w obrzędowy sposób.

Dodatkowe sprawności, które należy wybrać i zdobywać wedłóg własnych zainteresowań można znaleźć w spisie sprawności harcerskich ZHP. Informacje jakie są rodzaje Leśnych Plemion i jakie przypisane są im sprawności by je zdobyć, można znaleźć na stronie http://lesneplemiona.zhp.pl/.

Do pobrania:

  1. Biała Książeczka Harcerska
  2. Spis Sprawności Harcerskich ZHP