Koło Przyjaciół Harcerstwa przy Wrocławskim Szczepie Harcerskim “347”

W dniu 22.12.2019 r. rozkazem L. 5/2019 uroczyście, podczas Wigilii 2019 Wrocławskiego Szczepu Harcerskiego “347” zostało powołane Koło Przyjaciół Harcerstwa przy Wrocławskim Szczepie Harcerskim “347”. W skład Koła wchodzą niżej wymienione druhny/druhowie i Panie/Panowie:

 1. hm. Kamil Domański
 2. pwd. Krzysztof Kośmider
 3. pwd. Tomasz Wójcik
 4. pwd. Mateusz Wylęga
 5. Pani Dobrosława Binkowska
 6. Pani Ewa Tomaszewska
 7. Pani Oksana Shcherbyna
 8. Pani Magdalena Janik
 9. Pani Marta Janik
 10. Pani Beata Wolska
 11. Pani Agnieszka Tomczak
 12. Pani Karina Wiślicka
 13. Pani Anna Brzezińska-Winkiel
 14. ks. Piotr Maćkowiak
 15. Pan Jacek Wolski

Cele i zadania Koła Przyjaciół Harcerstwa przy Wrocławskim Szczepie Harcerskim “347”

 1. Głównymi celami Koła są:
  1. budowanie pozytywnego wizerunku WSH “347” w społeczeństwie,
  2. tworzenie w społeczeństwie przychylnego i życzliwego klimatu dla działań WSH “347”,
  3. promowanie WSH “347”, dorobku wychowawczego i działalności jednostek WSH “347”,
  4. udzielanie pomocy jednostkom WSH “347”.
 2. Zadaniami Koła są:
  1. stymulowanie aktywności rodziców na rzecz WSH “347”,
  2. wspieranie działań wychowawczych i edukacyjnych podejmowanych przez jednostki WSH “347” na rzecz dzieci i młodzieży,
  3. lobbing na rzecz WSH “347” w organach władzy publicznej, administracji rządowej i samorządowej,
  4. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na realizację celów statutowych przez jednostki WSH “347”,
  5. wspomaganie działalności organizacyjnej i finansowo-gospodarczej jednostek WSH “347”.
Odznaka Ruchu Przyjaciół Harcerstwa