Dołączenie do ZHP

Drogi Rodzicu,

jeżeli Twoje dziecko chce uczęszczać na zbiórki zuchowe/harcerskie wymagane jest posiadanie konta członka w systemie ewidencjonowania Tipi Związku Harcerstwa Polskiego. Konto założyć może drużynowa/drużynowy. W celu założenia konta należy wysłać maila na adres e-mail Wrocławskiego Szczepu Harcerskiego “347” – 347@zhp.net.pl z następującymi informacjami:

  • imię i nazwisko zucha/harcerza
  • numer PESEL.

Drużynowa/drużynowy po wprowadzeniu danych do sytemu ewidencjonowania Tipi Związku Harcerstwa Polskiego wygeneruje link, który przyjdzie w mailu zwrotnym do Państwa (mail może trafić do folderu SPAM). Należy wejść w link do 7 dni i uzupełnić brakujące dane zucha/harcerza i klauzule RODO. Po dokonaniu tego zuch/harcerz staje się członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.