Komenda szczepu

Komendant Wrocławskiego Szczepu Harcerskiego “347”

phm. Jakub Wolski HR

E-mail: jakub.wolski@zhp.net.pl

Tel: +48 883 174 060

Zastępca Komendanta Szczepu
ds. Programu i Pracy z Kadrą

pwd. Joanna Wieruszewska HR

E-mail: joanna.wieruszewska@zhp.net.pl

Tel: +48 660 272 692