eDeklaracja ZHP

Drogi Rodzicu,

jeżeli Twoje dziecko chce uczęszczać na zbiórki zuchowe/harcerskie, należy wypełnić eDeklarcaję Związku Harcerstwa Polskiego. Poniżej znajduje się instrukcja wypełnienia i link do strony z eDeklaracja ZHP.

Młodzież od 16 roku życia może zrobić to samodzielnie. Dzieciom do 15 roku życia, zgody wypełniają rodzice.

Informacje jakie należy wpisać:
 1. W danych jednostki:
  1. Chorągiew – Dolnośląska
  2. Hufiec – Wrocław
 2. Drużyna/gromada – Wrocławski Szczep Harcerski “347”
 3. Adres e-mail drużynowego – 347@zhp.net.pl
 4. Dane kontaktowe rodzica
 5. Inne – prosimy o wpisanie dodatkowego maila, numeru telefonu drugiego z rodziców/opiekunów

Zachęcamy do zaznaczenia wszystkich klauzul:

 • Część C.
  KLAUZULE DOTYCZĄCE SPOSOBU DZIAŁANIA ZHP ORAZ ZOBOWIĄZANIE DOTYCZĄCE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
 • Część D.
  ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
 • Część E.
  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW CZŁONKÓW, KTÓRZY NIE UKOŃCZYLI 16. ROKU ŻYCIA
 • Część F.
  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA NIEPEŁNOLETNICH CZŁONKÓW, KTÓRZY NIE UKOŃCZYLI 16. ROKU ŻYCIA

Prosimy o NIE ZAZNACZANIE ostatniego oświadczenia dla jednostek NS ZHP (czyli dla jednostek z niepełnosprawnymi dziećmi), ponieważ nie dotyczy ono naszego szczepu.

Link do eDklaracji ZHP – https://deklaracja.zhp.pl/