eDeklaracja ZHP

Drogi Rodzicu,

jeżeli Twoje dziecko chce uczęszczać na zbiórki zuchowe/harcerskie, należy wypełnić eDeklarcaję Związku Harcerstwa Polskiego. Poniżej znajduje się instrukcja wypełnienia i link do strony z eDeklaracja ZHP.

Młodzież od 16 roku życia może zrobić to samodzielnie. Dzieciom do 15 roku życia, zgody wypełniają rodzice.

Informacje jakie należy wpisać:
W danych jednostki:
Chorągiew – Dolnośląska
Hufiec – Wrocław
Drużyna/gromada – Wrocławski Szczep Harcerski “347”
Adres e-mail drużynowego – 347@zhp.net.pl
Dane kontaktowe rodzica
Inne – prosimy o wpisanie dodatkowego maila, numeru telefonu drugiego z rodziców/opiekunów
Zachęcamy do zaznaczenia wszystkich klauzul:

Część C.
KLAUZULE DOTYCZĄCE SPOSOBU DZIAŁANIA ZHP ORAZ ZOBOWIĄZANIE DOTYCZĄCE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
Część D.
ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Część E.
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW CZŁONKÓW, KTÓRZY NIE UKOŃCZYLI 16. ROKU ŻYCIA
Część F.
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA NIEPEŁNOLETNICH CZŁONKÓW, KTÓRZY NIE UKOŃCZYLI 16. ROKU ŻYCIA
Prosimy o NIE ZAZNACZANIE ostatniego oświadczenia dla jednostek NS ZHP (czyli dla jednostek z niepełnosprawnymi dziećmi), ponieważ nie dotyczy ono naszego szczepu.

Link do eDklaracji ZHP – https://deklaracja.zhp.pl/