Oświadczenie COVID-19

W związku z aktualizacją wytycznych dla form pracy harcerskiej i zuchowej Związku Harcerstwa Polskiego, od 1 października 2020 rodzic/prawny opiekun podpisuje oświadczenie jednorazowo, na okres roku harcerskiego/zuchowego. Poniższe oświadczenie pozostaje ważne do odwołania i zobowiązuję się do niezwłocznego złożenia bieżącej informacji drużynowemu/drużynowej, jeśli u zucha/harcerza:

  • występują objawy chorobowe sugerujące występowanie choroby zakaźnej
  • w ostatnich 10 dniach zuch/harcerz przebywał na kwarantannie lub miał kontakt/zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie
  • miał świadomy kontakt z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 oraz chorującą na COVID-19.