Uchwała w sprawie zasad działania Ruchu Przyjaciół Harcerstwa