Zbiórki odwołane do 31.03.2020 r.

Przekazujmy, decyzję Głównej Kwatery ZHP ws. COVID-19, wstrzymującą śródroczną działalność harcerską i zuchową do 31 marca 2020 r. – https://zhp.pl/2020/covid-11-03-2020/.

W związku z powyższym zbiórki gromad i drużyn Wrocławskiego Szczepu Harcerskiego “347” są ODWOŁANE.

Jeżeli chodzi o Harcerską i Zuchową Akcję Letnią, to na ten moment cały proces organizacyjny odbywa się normalnie. Gdyby miało się coś zmienić, będziemy o tym niezwłocznie informować Państwa mailowo.