Artykuł o szczepie w Biuletynie Oporowskim

W najnowszym Biuletynie Oporowskim Rady Osiedla Oporów ukazał się artykuł o zdalnych działaniach naszego Wrocławskiego Szczepu Harcerskiego “347”. Cieszymy się również, że Pan Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 – Tomasz Bal, przy którym działa nasz szczep, w udzielnym wywiadzie, zapewnia kontynuować owocną współpracę miedzy ZSP nr 9, a WSH “347”.

Życzymy przyjemnej lektury!