Zawieszone zbiórki

Szanowni Państwo, drogie harcerki, harcerze i zuchy!

Przypominamy i informujemy, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i wytycznymi Związku Harcerstwa Polskiego stacjonarne zbiórki zuchowe/harcerskie naszego Wrocławskiego Szczepu Harcerskiego “347” są zawieszone do momentu poprawy sytuacji i nowych wytycznych ZHP. W najbliższym czasie, poinformujemy Państwa mailowo o zdalnych działaniach naszych jednostek.