Odszedł na Wieczną Wartę

Druhny i Druhowie!
Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, która okryła nas smutkiem. Na Wieczną Wartę odszedł po nawrocie choroby nowotworowej druh Igor Wiślicki. Zapamiętamy go jako osobę z mnóstwem pomysłów, zawsze chętną do niesienia pomocy i wsparcia. Od zawsze związany z harcerstwem, najpierw w 347 Wrocławskiej Drużynie Harcerek i Harcerzy Leśnych „Płomienie”, gdzie był harcerzem, a potem prężnie działającym harcerzem starszym w 347 Wrocławskiej Drużynie Starszoharcerskiej „Zielony Płomień”.

Druhny i Druhowie!

  1. Zarządzam miesięczną żałobę we Wrocławskim Szczepie Harcerskim “347”.
  2. Sztandary harcerskie i proporce drużyn polecam przepasać kirem, a na Krzyże Harcerskie polecam nałożyć czarne opaski.

CZUWAJ!
phm. Jakub Wolski