Dokumenty obozowe i kolonijne

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom przybyłym na I spotkanie z Rodzicami dotyczące obozu harcerskiego/kolonii zuchowej. Poniżej, dla utrwalenia przekazanych wiadomości i nieobecnych Państwa, zamieszczamy przedstawianą prezentację na spotkaniu.

Klikając w link można pobrać następujące dokumenty:
  1. Kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku – należy ją wydrukować, wypełnić zgodnie z załączonym wzorem i dostarczyć do drużynowego, do końca kwietnia (tj. 30.04.2019 r.). Istnieje możliwość odebrania wydrukowanej karty kwalifikacyjnej na zbiórkach.
  2. Załącznik do karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku – należy go wydrukować, wypełnić zgodnie z załączonym wzorem i dostarczyć do drużynowego, do końca kwietnia (tj. 30.04.2019 r.). Istnieje możliwość odebrania wydrukowanego załącznika do kwalifikacyjnej na zbiórkach.
  3. Warunki uczestnictwa – pełnią funkcję informacyjną, a drukowanie i podpisywanie ich nie jest konieczne. W warunkach uczestnictwa można znaleźć informacje: o danych adresowych bazy, warunkach socjalnych, listę rzeczy do zabrania, sposobie i terminach płatności.
Na wyżej wymienionych dokumentach podpisują się oboje rodzice. Wzorów wypełnienia karty kwalifikacyjnej i załącznika do karty kwalifikacyjnej nie należy drukować.
 
Przypominam, że do dnia 21.04.2019 r. należy przelać I ratę za kolonię/obóz w wysokości 600,00 zł. Wpłaty można dokonywać wyłącznie na konto Hufca ZHP Wrocław im. Polonii Wrocławskiej, numer rachunku bankowego Raiffeisen Bank Polska S.A.: 08 1750 0012 0000 0000 4085 5777, tytuł wpłaty: „Obóz WSH 347 w Potęgowie – imię i nazwisko dziecka”.

Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić niezwłocznie po dokonaniu przelewu, wysyłając maila na adres 347@zhp.net.pl z danymi osoby, na którą faktura ma być wystawiona.

Kadra obozu i koloni “Potęgowo 2019”