Zlot Hufca ZHP Wrocław

Nasza drużyna 347 WDHiHL “Ignis” i Wrocławski Szczep Harcerski “347” w dniach 19-21.05.2017 r. wzięli udział w zlocie Hufca ZHP Wrocław, który odbywał się w HOW “Rancho” (Harcerski Ośrodek Wodny)  ul. Na Grobli 49 we Wrocławiu. Na zjeździe z okazji jubileuszu 10-lecia Hufca, odbyło się nadanie Hufcowi ZHP Wrocław imienia Polonii Wrocławskiej oraz przyznane sztandaru. Zlot trwał 3 dni:

  • Dzień 1 – Rozłożenie namiotów, rozpakowanie się. Można też było postrzelać z karabinu do ASG, stoczyć pojedynek na miecze i ognisko do harcerskich godzin 🙂 .
  • Dzień 2 – Zajęcia z dwóch bloków (1 przed południem i 2 po południu), później obiad o 13:00, następnie gra terenowa z 5 punktami, apel z nadaniem imienia Polonii Wrocławskiej i nadanie sztandaru Hufcowi ZHP Wrocław. Po apelu drużyna 347 WDHiHL “Ignis” poszła na Noc Muzeów (m.in. do Arsenału, studia studenckiego – Radio Luz (harcerze udzielali wywiadów 🙂 ), był jeszcze zamiar odwiedzenie Sky Tower, ale była za duża kolejka, więc poszliśmy do McDonalda’s. 347 WDHiHL “Płomienie” wrócili po apelu na bazę i uczestniczyli w nocy filmowej 🙂 .
  • Dzień 3 – Złożenie namiotów i powrót do domów.

Zdjęcia na FanPage: WSH “347”347 WDHiHL “Ignis” i Hufca ZHP Wrocław im. Polonii Wrocławskiej.