Spotkanie 347 WDHiHL “Ignis” ze związkowcem związku Solidarność

Nasza drużyna 347 WDHiHL “Ignis” spotkała się ze związkowcem związku Solidarność (25.03.2017 r.), który opowiedział jak działał związek Solidarność, o stanie wojennym, strukturach milicji, zomo i wojska. Zobaczyliśmy order “Niezłomni”, który dostał za zasługi. Opowiedział nam, że był kierownikiem, potem robotnikiem i bardzo dobrze wykonywał swoje obowiązki, a przede wszystkim był niezłomnym związkowcem i zawsze walczył o prawa robotników. Podkreślał, że najważniejsze był to, że Bóg go nigdy nie opuszczał i przez niego przemawiał. Przybliżył nam historię lat 90 ubiegłego stulecia jakże ważną dla nas obecnie.